- I det siste har vi hatt en del trafikkontroller, og flere har mistet førerkortet for å ha kjørt for fort. Det gjør vi blant annet for å luke ut de som ikke er sitt ansvar bevisst, og som skaper farlige trafikksituasjoner, skriver politiet.

Tidligere i dag skrev lokalavisa om en bil som ble stanset for å kjøre alt for sakte ved Sunde. Nå går politiet ut med en advarsel til "trafikksinkene" generelt sett.

- Vi har også en del trafikanter som kjører langt under fartsgrensen. Det kan være forskjellige årsaker til det. Det å kjøre sakte er ikke ulovlig, men man har likevel det samme ansvaret overfor andre trafikanter. Kødannelser skaper frustrasjon, irritasjon og stress. Dette framprovoserer farlige forbikjøringer, noe vi til stadighet får meldinger om. Hvis du er en såkalt trafikksinke, så vær ditt ansvar bevisst og kjør til side og slipp folk forbi. Det gir bedre flyt i trafikken, og skaper større trygghet både for deg selv og andre. Frontkollisjoner er de mest dødelige i trafikken, og det er ofte forbikjøringer som skaper dem.