Norsk Mottaksdrift begynner å få mannskapet på plass, før de første asylsøkerne kommer den 1. desember.

- Kommer alle på en gang?

- De kommer nok puljevis utover mot jul. Da regner jeg med at alle asylsøkerne har kommet. Jeg blir ikke overrasket over det, på grunn av at det er utrolig høye ankomsttall nå, sier Per Erik Lykstad, daglig leder i Norsk mottaksdrift AS, som både har kjøpt det tidligere hotellet, og skal drive mottaket i Gammel-Fillan.

Uvisst hvem som kommer

- Hvem er det som kommer?

- Vi vet ingenting før to til tre dager i forkant, når UDi fordeler asylsøkerne som skal til Hitra. Da kan vi se hvor de kommer fra, hvilken alder og kjønn de har, om det kommer enslige og familier, forteller Lykstad.

Men han legger til at de fleste asylsøkerne i Norge kommer fra Syria. Imidlertid har det i den siste tiden kommet flest fra Afghanistan, via Russland.

- Har dere ansatt alle som skal jobbe på mottaket?

- Vi ansetter seks personer som skal jobbe fysisk på mottaket. Vi har foreløpig gitt tilbud til tre personer. En vaktmester starter allerede i morgen(torsdag). Stillingen som informasjonsansvarlig vil vi lyse ut på nytt på grunn av få søkere, men ellers tror jeg vi kommer i mål, sier Per Erik Lykstad.

Til sammen skal 6,75 årsverk utføre jobbene som mottaksleder, beboerøkonomi, informasjonsansvarlig, aktivitetsleder, vaktmester og ansvarlig for retur og bosetting.

Har ingen nattvakt på plassen

- Skal dere ha nattvakt?

- Det er kun krav om at mottaket skal bemannes på dagtid. Arbeidstiden vil være fra åtte til fire. I tillegg vil hver ansatt ha telefonvakt en uke i gangen, slik om at de ansatte skal kunne nås på vakttelefon utenfor arbeidstid, hele døgnet, hele året, forteller Lykstad.

- Hva om det skjer noe på natta, eller noen trenger hjelp?

- Da har vi skriftlige rutiner, som er oversatt til alle språk. De kan ringe vakttelefonen, eller selv ringe til politi eller ambulanse. De ansatte har en rutine å forholde seg til i ulike situasjoner som kan oppstå, sier Lykstad.

Ekstremt sjelden krise

- Det er veldig sjeldent at det er aktuelt for beboerne å bruke vakttelefonen. Vi har ansvar for 1.600 asylsøkere, og det er ekstremt sjeldent at vi får anrop på vakttelefonen på grunn av en krise. Som oftest er det fordi internett er nede, eller lignende ting. Men vi har et system som kan håndtere en krise, sier Lykstad.