Fredag går startskuddet for den nye aksjeparekontoen (ASK). Ordningen gir skatteamnesti for alle som flytter sine fonds- og aksjeinvesteringer innen utgangen av året.

- Lanseringen av aksjesparekonto kan være den beste sparenyheten på flere tiår, skriver Dine Penger.

Stortinget har gitt personlige skattytere mange av de samme skattefordelene som eiere av aksjeselskaper har nytt godt av siden skattereformen i 2006. I en overgangsperiode fram til nyttår kan alle som eier aksjer eller aksjefond flytte sine andeler til en eller flere aksjesparekontoer uten at det utløser skatt.

Bolig en sårbar sparegris

- Halvparten av norske privatpersoners formue er syltet ned i bolig, og andelen bare øker. Det kan være skummelt. Manglende sparing utenfor bolig gjør oss sårbare, og potensielt dårlig rustet til å tåle en eventuell økonomisk krise. Husk at den eneste måten å realisere en boliggevinst på er ved å selge og deretter kjøpe en rimeligere bolig, påpeker banksjef Anders Gåsø i SpareBank 1 SMN.

- Tenk nytt. Langsiktig sparing i aksjer kan være et godt supplement. Nå får alle privatpersoner en unik mulighet gjennom aksjesparekonto. Benytt anledningen til å vurdere nye sparevaner, sier Gåsø.

Aksjesparing per kommune

Øyværingene har ikke spesielt mye penger plassert i aksjefond.

Ifølge tall som Verdipapirfondenes forening (VFF) hentet inn ved inngangen til fjoråret, ligger snittbeholdningen i fylket nær 8000 kroner under landsgjennomsnittet.

Hitra (10.304 pr inbygger) befinner seg over Frøya (6.846 pr innbygger)på lista over snitt innestående på kommuneoversikten.

Snittet i fylket er 14.944 kroner, mens landsgjennomsnittet er 17.545