Brønnøysundregistrene har sendt ut kreditorvarsel om at Sundet Kontainer DA i Kvenvær er meldt oppløst.

Eventuelle krav/innsigelser må meldes foretaket innen seks uker regnet fra 18.01.2016.

Selskapet ble registrert i 2010 og har drevet med utleie og drift av kontainer med ismaskin til oppbevaring av fersk fisk.

Deltakere med delt ansvar i selskapet er Ole Gunnar Grønvik, Kåre Asbjørn Langdahl og Terje Agnar Olderø.