Bare de siste månedene har inspektørene ved Svinesund hatt fire-fem tilfeller der de har funnet alvorlige feil på vogntog, men der føreren bare har kjørt videre, skriver avisa Vegen og vi.

- Vi kan ikke ha trafikkfarlige vogntog ute på veiene, de må vi ha mulighet til å stanse og holde igjen inntil de kan tas til et verksted.  Nå må vi få mulighet til å låse fast vogntogene fysisk, sier kjøretøy-inspektør Øyvind Grotterød til avisa.

Vegen og vi skriver at i samtlige tilfeller har det vært snakk om utenlandske vogntog, der føreren har sett sitt snitt til å kjøre videre mens veivesenets inspektør har tatt med kjøretøypapirene inn for registrering.

Forslaget om å ta ibruk hjullås er til behandling i Vegdirektoraet. Bodil R. Dreyer, direktør for Vegdirektorates trafikant- og kjørtøyavdeling, uttaler at hun er positiv til en prøveordning med hjullås.