Tilbudet om påbygging til studiespesialisering skal etter et enstemmig vedtak i fylkestinget legges til Frøya videregående skole i skoleåret 2016/2017.

Dette tilbudet for elever som kommer fra yrkesfag, har fram til nå alternert mellom de videregående skolene i øyregionen. I inneværende skoleår har Hitra videregående skole dette tilbudet. Fylkesrådmannen har ønsket at bare den ene av skolene skulle ha dette tilbudet, og lanserte forslag om at påbygging til studiespesialisering kun skal gis som et tilbud ved Hitra videregående skole i framtida.

Men Hanne Moe Bjørnbet (Ap), leder av Komite for opplæring i fylkeskommunen, kom i fylkestinget med et forslag om at påbygging lyses ut ved Frøya videregående skole, ikke ved Hitra videregående skole, for skoleåret 2016/2017. Dette ble også vedtatt.

Vedtaket sier ingenting om hvor tilbudet skal ligge etter neste skoleår.

Avtale om annethvert år

Lokalavisa har tidligere fortalt om fylkesrådmannens forslag om at påbygging til studiespesialisering kun skal gis som et tilbud ved Hitra videregående skole i framtida. Frøya og Hitra videregående skoler har en avtale om at dette tilbudet skal alternere mellom skolene annenhvert år.

De to videregåendeskolene i øyregionen har etablert samarbeid innen flere områder, og har fordelt yrkesfagene seg i mellom, mens begge skolene tilbyr studiespesialisering. Frøya og Hitra videregående skoler har en avtale om at dette tilbudet skal alternere mellom skolene annenhvert år.

Forslaget fra fylkesrådmannen om at påbygging bare skulle gis på Hitra, kom etter at både Hitra og Frøya kommuner hadde gitt sin høringsuttalelse på fylkets skolebruksplan. Fylkesrådmannens nye forslag fikk frøyaordfører Berit Flåmo til å reagere, og kommunestyret stilte seg bak hennes nye uttalelse, der hun insistererer på at fylket ikke vedtar en skolebruksplan som sier at kun Hitra videregående skal gi tilbud om påbygging i øyregionen.

Felles skoleutvalg for Frøya og Hitra videregående skoler behandlet saken, og der vedtok de en uttalelse om at påbygging skal alternere mellom de to skolene.

Felles ledelse og navn

Lokalavisa Hitra-Frøya skriver i dagens utgave (tirsdag samt HF+) mer om fylkestingets vedtak om skolene våre. Det er blant annet vedtatt at de videregående skolene på Hitra og Frøya får felles ledelse og navn fra kommende skolestart.