Rabben

- Vi starter arbeidet dagen etter at planen er godkjent, sa Svein Jarle Midtøy til lokalavisa i forkant av at kommunestyret skulle behandle planen for Rabben Marina i januar.

Og utbyggerne er godt i rute til at de som har kjøpt båtplass kan legge ut båtene sine innen 17. mai.

Den siste tida har folk kunne observere hvordan stubbene etter den gamle ekspedisjonskaia har blitt koblet til land igjen, og i skrivende stund foregår lossingen av de første bølgedemperne som skal danne den nordgående moloen til småbåthavna. Den vil bestå av 13 betongkonstruksjoner, hver med en tyngde på 47 tonn.

- De kommer i tre leveranser i løpet av de nærmeste to ukene. Dette er solide greier, og båteierne skal føle seg trygge på at disse gir vern til båtene deres, sier Midtøy.

I begynnelsen av mai skal Aqualine levere flytekaiene. I løpet av dette året skal det bli etablert 100 småbåtplasser.

- 50 av disse er allerede reservert, og vi regner med at alle de 100 båtplassene vil være solgt i løpet av medio mai, sier Svein Jarle Midtøy, som er utviklingsdirektør i THM Invest. Disse første investeringene har en prislapp på cirka 15 millioner proner pluss moms, hvorav bølgedemperne utgjør 5,5 millioner.

Blir 250 plasser

Den godkjente reguleringsplanen tar høyde for 250 småbåtplasser, og dette er et tall selskapet regner med å innfri, gjennom å legge tilsvarende molo også på sørsiden av det som var ekspedisjonskaia.

- Det vil gi 75 tilgjengelige plasser i 2017, og tilsvarende i 2018, sier Midtøy.

Men planene for Rabben stopper ikke med småbåthavn. Det var i 2013 at Hallgeir Bremnes/THM invest kjøpte Rorbua-eiendommen, som fram til slutten av 70-tallet var ekspedisjonskaia på Sistranda, og som i ettertid blant annet har huset kommunal fritidsklubb. Det siste året har selskapet kjøpt ytterligere parseller i tilknytning til Rorbua-eiendommen, og et område litt lenger sør på Rabben, som de ønsker å regulere til sjønære boliger.

- Jeg tror den videre utbyggingen på Sistranda kommer til å skje i dette området. Og da vil Rabben marina bli et senter for mye aktivitet, sier Hallgeir Bremnes.

Rorbua-brygga er ferdig rehabilitert, og i første etasje er det klargjort for restaurant.

- Det blir et sted for båtfolket og alle andre. Kanskje har vi en driver på plass og kan åpne allerede i år, sier Bremnes.

Flytende boliger

Han forteller at de heller ikke ser bort fra å prosjektere boliger i selve marinaen.

- Vi snakker da om flytende boliger, der man har båtparkering i undreetasjen. Planen tillater det, og jeg ser ikke bort fra at det kan bli en mulighet, sier Bremnes.

Til marinaen skal det bygges opp servicebygg og verksted, og på utsiden av marinaen blir det 260 meter kaiplass for større fartøy. Hallgeir Bremnes eget rederi, Lerow, har i dag stasjon på Kjerringvåg. Men Bremnes forteller at der er kai-kapsiteten sprengt, og han vil selv ha bruk for en del av kaiplassen på Rabben. Men også andre rederier/ selskaper har meldt sin interesse for kaiplass.

- Og når vi bygger verkstedet, så blir ikke det bare for småbåter, men også for større fartøy. Det blir en del av det vi ser for oss som et maritimt senter her på Rabben, sier Hallgeir Bremnes.

- Skal forskjønne området

- Når massen på den gamle damskipskaien har satt seg i år vil vi trelegge kaien neste år og sette opp lykter samt benker på kaien slik at dette framstår som et allment parkanlegg som er knyttet mot uteserveringsplass, parkanlegg og parkeringsplasser på land. Anlegget vil også ha båt og vannscoterutleie. Med andre ord vil det bli et yrende maritimt miljø på Rabben Marina og et meget vakkert førsteinntrykk på vei inn mot senter av Kystbyen Sistranda. Alle kan vel være enige om det ikke var et vakkert syn med den gamle forfalte damskipskaien før. Nå blir dette et forskjønnet område i forlengelse av sentrum av Sistranda. Med Sistien langs sjøen i fra Sistranda til Rabben vil dette bli et yndet turmål for mange, sier Svein Jarle Midtøy.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no

De første massive bølgedemperne ble levert torsdag