Tirsdag kl. 13 møtes Hitra kommunestyre.

Møtet kan du følge direkte på web-tv her (ekstern lenke)

Før selve møtet tar til, er det to innlegg. Miljøagenten Jan Eivind Nordsteien Skarsvåg fra Melandsjøen kommer for å fortelle om sin innsats mot marin forsøpling. I tillegg kommer adm. banksjef i Hemne sparebank Tor Espnes for å presentere en hytteundersøkelse.

Blant sakene som skal til behandling er

* Eierskapsmelding 2016

* Kommunalt eierskap - regnskaper 2015

* Reguleringsplan for Forsnes II

* Startlån 2016 - andre tildeling

* Klage på vedtak om skifte av skolekrets

Blant referatsakene er kommunereformen og tilrådninga fra Fylkesmannen om at Hitra og Frøya kommuner finner sammen. Det er også en referatsak om nye fylkes- og kommunenummer ved overgangen til Trøndelag fylke.

Komplett sakliste og dokumenter finnes på Hitra kommunes nettsider.