Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til veiformål med 2,3 milliarder kronet til i alt 33 milliarder kroner på neste års statsbudsjett.

Økningen er på 7,3 prosent sammenlignet med saldert budsjett for 2016. Mer enn halvparten av de 29,9 milliardene som foreslås til Statens vegvesen går til riksveiinvesteringer, og en tredel til drift og vedlikehold.

Det statlige aksjeselskapet Nye Veier skal få 3,1 milliarder til tre prosjekter neste år. Bevilgningen til tunneler øker med 350 millioner kroner til 2,5 milliarder kroner over Samferdselsdepartementets budsjett.

Regjeringen vil også bruke 659 millioner kroner til skredsikring av riksveier og 688 millioner kroner på skredsikring av fylkesveier neste år. (©NTB)