Prøver tatt av Mattilsynet viser at fisken på Marine Harvests anlegg Grøttingsøya utenfor Frøya ikke er smittet av fiskesykdommen ILA.

Det forteller selskapet i en pressemelding.

- Alle prøvene Mattilsynet tok er negative for ILA-virus. Marine Harvest er svært glade for resultatet. Den positive prøven skyldes trolig en feil. Vi har også selv tatt en rekke andre prøver, som alle er negative, sier regionsdirektør Ørjan Tveiten.

Toril Celius i Mattilsynet Hitra og frøya sier til lokalavisa at dette ikke betyr det samme som at lokaliteten er frifunnet fra sykdomsmistanke.

- De har fortsatt status som mistenkt for ILA og det kreves en rekke prøveuttak over en viss tidsperiode for å kunne oppheve en mistanke om listeført sykdom. Det er veldig viktig at andre aktører i området er klar over at lokaliteten fortsatt er båndlagt, og at de tar de hensyn som kreves for å unngå å spre en potensiell smitte, sier Celius.

Nylig varslet Salmar Farming AS Mattilsynet om mistanke om ILA ved Ørnøya og Ørnøya II. Mistanken ble bekreftet i begge disse anleggene. Lokalavisa Hitra-Frøya skrev sist uke at det også var mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved oppdrettsanlegget Grøttingsøya nord for Bogøyvær. Det var en av Marine Harvests egne prøver som ga positivt resultat.

- Det var A-prøven av en fisk som var positiv, mens B-prøven av samme fisk viste seg å være negativ. Selskapet varslet likevel Mattilsynet, som på fredag besøkte anlegget og tok flere prøver, forteller Marine Harvest i pressemeldinga.

Anlegget ligger fremdeles i kontrollområdet for ILA, som ble innført av Mattilsynet etter at det ble fattet mistanke om smitte på Salmars anlegg i samme område.

- Marine Harvest opprettholder nødvendige tiltak som følge av situasjonen, inntil videre beskjed fra Mattilsynet, sier regionsdirektør Ørjan Tveiten.

Regionsdirektør Ørjan Tveiten