Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok tirsdag at det nye navnet på den sammenslåtte videregående skolen på Hitra og Frøya blir Guri Kunna videregående skole.

Vedtaket er i tråd med Fylkesrådmannens innstilling.

I fjor vedtok fylkestinget at Frøya videregående skole og Hitra videregående skole skulle slås sammen til én skole, med virkning fra 1. august 2016. Begge skolebyggene vil fortsatt være i drift, på Sistranda og i Fillan.

I ettertid har en lokal navnekomité foreslått sju navn på den sammenslåtte skolen.

Foreslo sju navn

Forlsagene var: Hitra- og Frøya videregående skole, Øyriket videregående skole, Guri Kunna videregående skole, Morilden videregående skole, Skarven videregående skole, Horisonten videregående skole og Havlandet videregående skole.

En sentral navnekomité, bestående av blant andre leder i komité for opplæring og tannhelse Hanne Moe Bjørnbet og fylkesdirektør for opplæring Inger Johanne Christensen, har så avgitt sin innstilling i navnesaken.

En samlet sentral navnekomite anbefaler Guri Kunna videregående skole som navnet på den sammenslåtte videregående skolen.

Det er også i tråd med komité for opplæring og tannhelses innstilling, som hadde saken oppe i forrige uke.

- Vi har lagt vekt på at en sammenslått skole skal få et felles navn, for å markere at vi går inn i fremtida sammen. Det var derfor ikke aktuelt å sette sammen navnet på dagens to skoler – Hitra og Frøya. Guri Kunna er ei sterk kvinne, og navnet har tilknytning til havet, og har ikke minst lokal forankring. Sagnene om Guri Kunna handler om å vise klokskap, styrke og respekt i møte med kystens kultur og natur. Derfor passer Guri Kunna fint som navn på en videregående skole som ligger nettopp på kysten, sier leder Hanne Moe Bjørnbet i komité for opplæring og tannhelse i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

8 mot 2

Innstillingen fikk åtte stemmer i dagens fylkesutvalg, med to stemmer imot (Frp og MDG: Hitra og Frøya vgs.).