Fiskerimessen i Trondheim arrangeres 16. – 19. august kommende sommer.

- Samtidig som flere nye utstillere melder seg på, ser vi at de aller fleste som deltok på forrige messe kommer tilbake, forklarer prosjektleder Kari Steinsbø i Nor-Fishing.

Hun minner om at mange også har tegnet opsjoner på deltagelse, men at disse må bekreftes for å være gjeldende.

Nor-Fishing har siden 1960 vært et viktig nasjonalt og internasjonalt møtested for fiskerinæringen, og er i dag en av verdens ledende messer for fiskeri-teknologi.

De siste årene har Nor-Fishing samlet rundt 15.000 besøkende fra opptil 50 nasjoner. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen.

Faglig innhold

Under Nor-Fishing arrangeres en rekke seminarer, foredrag og debatter. Under Nor-Fishing 2016 vil det bli satt spesielt fokus på hvordan norsk fiskeriteknologi og –forvaltning kan anvendes i andre land.

Under messen kan man delta på ulike sosiale arrangementer både på dag- og kveldstid. Her blir det lagt opp til at man kan treffe nye og gamle kontakter og kunder i en uformell setting.

Fra Nor-Fishing 2014