Romsdalingen Arnvid Morsund flyttet til Hitra i 1970 for å jobbe som skolesjef.

- Jeg arbeidet som skolesjef i nesten 16 år. Det var en flott jobb og jeg traff mange fine folk gjennom den jobben. Etterpå var jeg rektor ved Strand skole noen år, men det var ikke så lenge, forteller Arnvid (89) om de første årene på Hitra.

Kort tid etter at han flyttet hit kjøpte han den gamle doktorgården i Gammelfillan, og der har han bodd siden.

Men det som kalles doktorgården i dag, er ikke det samme bygget som Morsund i sin tid kjøpte. I 2005 brant den da 80 år gamle bygningen ned til grunnen. Arnvid mistet alt han eide. Men opp fra asken reiste det seg et nytt hus. Det at den gamle doktorgården lå i Gammelfillan er også en av grunnene til at sanitetsforeningene besluttet å legge Hitra Helsehus til Gammelfillan.

Og nettopp på Helsehuset opplevde Arnvid et av sine største øyeblikk på Hitra. I Helsehuset var det en barselavdeling, og her ble Arnvids andre barnebarn født.

- Det var et stort øyeblikk. Skolesjefen ropte og bar seg i gangene der borte, og ble nesten bedt om å gå, sier Arnvid humoristisk om seg selv.

Men i tillegg til å oppleve fødsel på Helsehuset har han selv bidratt til å blåse liv i ett og annet på Hitra.

- Jeg startet to sangkor, et på Melandsjø og et på Strand. Det på Melandsjøen eksisterte fra før, men trengte bare at noen blåste liv i det. Men Uthitra Songlag var det jeg som opprettet. Dessverre ble det slutt på begge korene på grunn av at det var vansker med å finne dirigent.

Arnvid var også deltagende da institusjonen Øytun ble etablert. Han satt i foreldregruppa og var pådriver for byggingen av Øytun sammen med Stina Kaald.

- Den dagen Øytun ble offisielt åpnet var også et av mine flotteste øyeblikk i de årene jeg har bodd på Hitra. Det var en flott 50-års presang. Får åpningen var på 50-årsdagen min. Og utpå kvelden hadde vi nachspiel hjemme hos meg nede i doktorgården, men det er en annen historie, smiler Arnvid Morsund.

988 89 562 kirsti.marthine@hitra-froya.no