En ung hitterværing stod nylig tiltalt i Fosen tingrett for ikke å ha vært tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, idet han i for stor hastighet etter forholdene fikk vannplaning og skrens, og mistet kontrollen over bilen slik at denne snurret rundt og havnet på taket.

Mistet veigrepet

Siktede har forklart at han kjørte sin egen bil på vei til jobb. I følge egen forklaring lå han i ca. 80 km/t. Før en sving slakket han på gassen, men uten å bremse.

Siktede forklarte at det var mye vann i sporene, og at han derfor hadde lagt seg nærme midtstripen. Han så at det kom en bil imot i svingen, som også hadde lagt seg nærme midtstripen og tenkte da at han måtte komme seg ut på motsatt kant av veien. Han kjente at bilen hadde litt veigrep, men så fikk han vannplaning og skrens ut i grøfta.

Det er en rettstrekning på noen hundre meter etterpå og siktede så at det ikke kom noen biler imot. Han forsøkte derfor å rette bilen opp igjen. Han fikk da skrens andre veien og mistet kontrollen over bilen. Da kom han over på andre siden av veibanen og inn i bergveggen. Deretter ble bilen liggende på taket i veibanen.

Siktede kom seg ut av bilen selv og fikk ringt politiet.

Sjåføren ble gjort kjent med påtalemyndighetens forslag til straff og tap av førerrett, og uttalte til dette at han godtar bot, men ikke førerkortbeslag.

Hell i uhell

Fosen tingrettt så alvorlig på lovovertredelsen, og mente det var et rent hell at siktedes kjøring ikke medførte et annet og mer alvorlig utfall.

Dommen ble derfor fastsatt en bot på 7.000 kroner samt tap av førerrett i seks måneder.

Under sterk tvil kom retten fram til at siktede ikke skal avlegge ny førerprøve for gjenerverv av førerretten.

Etter å ha konferert med sin forsvarer erklærte domfelte at han vedtok dommen.