Vil reagere mot turistfiskebedrifter som ikke rapporterer

foto