Hadde det for travelt forbi oppvekstsenteret - kan vente seg stor bot