Øyværinger som har tjenestegjort i utenlandsoperasjoner får nå sin egen oppfølgingsplan