Har kontrollert nærmere en halv million tunge kjøretøy