Til vanlig jobber Erling ute på sjøen. Denne uka har han et helt annet oppdrag