Petter tar snart med seg hogstmaskina og forlater Frøya: -Jeg tror jeg kunne hevdet meg i en lokal-quiz