Beregn litt ekstra tid gjennom Hitratunnelen i dag