- Vi har lenge jobbet med å forbedre mobildekningen mellom Sandstad og Fillan. Den nyetablerte basestasjon i Gauklia opplyses nå å være satt i drift, forteller ordfører Ola Haugen til lokalavisa.

Bygginga av basestasjonen langs Fv. 714 omtrent midtveis mellom Fillan og Sandstad, har blitt mulig gjennom et spleiselag mellom kommunen, fylket og Telenor.

- Jeg håper nå at alle som trafikkerer på denne strekningen vil oppleve at man opprettholder dekningen, uten de stadige brudd slik vi har hatt det tidligere. Dette er særlig viktig i forhold til liv og helse, men også generelt i forhold til all person- og varetransporten som skjer langs denne hovedfartsåren for øyregionen, sier Haugen.

Lokalavisa har tidligere skrevet om misfornøyde Telenorkunder både på Hitra og Frøya. Problematikken rundt mobildekning og dårlig bredbåndssignal har vært mye diskutert, og i oktober holdt ordfører Ole L. Haugen og representanter fra bedrifter som lider av problemene, et møte med dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen.

Amundsen har tidligere vært her ute på møte angående de samme problemstillingene tidligere. Som et resultat av dette det vedtatt at det skulle bygges en basestasjon i Gauklia mellom Sandstad og Fillan.

Nye materialer stenger signaler ute

Bjørn Amundsen forklarer at det ikke bare er Telenor som påvirker dekningen eller signalnivået. Nyere byggematerialer og vinduer er med på å stenge ut signalene, og det samme gjelder med nyere biler.

- Kjører du en gammel Volkswagen har du like god dekning inni bilen som du har ute i fri luft, men om du kjører en nyere bil så vil du slite mer med dekninga, forteller han.

Fortvilelse over dårlig dekning

Hitra kommunestyre har tidligere behandlet mobildekninga flere steder på øya, og mener det gir beredskapsmessige utfordringer.

- Det er mer enn 40 år siden vi sendte folk til månen, og astronautene snakket trådløst ned til jorda. Men fremdeles er det sånn at vi ikke kan snakke i mobil på strekningen Orkanger til Frøya, uten å bli brutt, sa Per Ervik (Pensjonistpartiet) da kommunestyret sist behandlet mobildekning. Fortvilelse over dårlig mobildekning, og irritasjon over teleselskapenes tilsynelatende nedtprioritering av distriktene, har vært tema i Hitra kommunestyre i flere runder de siste åra.

Flere strekninger med behov

I et brev til Fylkesmannens beredskapsavdeling har kommunestyret listet  opp strekninger som bør proiriteres etter at mobilmast i Gauklia er på plass:

1. Dekningsgraden på strekningen Fillan – Barmfjorden – Melandsjø – Dolmøy (Fv 714)

2. Dekningsgraden på store deler av Fjellværsøya, særlig på strekningen Nordbotn –

Fjellvær – Akset.

3.  Dekningsgraden på strekningen Straum – Helgebostad – Kvenvær – Andersskog –

Forsnes – Laksåvik. (Fv 713)

4. Dekningsgraden på strekningen Storvågen – Utset – Ulværet – Tranvikan.

Lindis Aune fra Hitramat, Erik Knutshaug fra El-Konsult, Eskild Lervik fra Hitra kommune, Martin Fjeldvær fra Lerøy Midnor, Kjell Krog fra Relacom, ordfører Ole L. Haugen og Bjørn Amundsen fra Telenor. (Foto: Andrea Utvik Karlsen)