- Det er ei kjempeordning, åpner avdelingsleder for Hamos Forvaltning, Ragnar Opøien. Han forteller at det til vanlig ligger gamle båter i strandkanten som det ikke blir gjort noe med, og synes derfor tiltaket er svært viktig.

- Nå har det blitt sånn at alle som har mottak tar i mot småbåter, for eksempel på Orkanger har vi noe mellom ti og femten båter som står på lager. Det viser at det virkelig er behov for en slik ordning, sier Opøien.

Hamos som renovasjonsselskap gjør ikke stort med tanke på selve gjenvinningsprosessen, de fungerer mest som et mellomledd med å være et mottaksanlegg. Ragnar Opøien sier at panten er på en tusenlapp ved levering, og at det er selskapet Viking Gjenvinning tar seg av resten:

- Det er Viking Gjenvinning på Sunnmøre som står for gjennvinningen. Der plukker de i stykker båtene, fjerner uønskede deler og så destruerer båten slik at materialet kan brukes på nytt. Dette gjelder alle båter under 15 fot, både plast-, tre- og aluminiumsbåter, forklarer Opøien.

Hamos Forvaltning i sin posisjon tjener ikke noe på returordningsprosjektet, men Opøien sier at selskapet ser bort fra fortjeneste og er med på dette for å ta vare på miljøet.

Geir Istad, daglig leder hos Viking Gjennvinning, bekrefter Opøiens beskrivelse av gjennvinningsprosessen, men legger til at det i nyere tid har blitt vanskeligere:

- Båttyper av tre og lignende går jo rett i kverna og blir energigjennvinnet, men plasten i plastbåter vil vi jo gjerne bruke om igjen. Problemet er at mange av dagens plastbåter er laget av selskap som ikke holder på lenger, så vi vet ikke hvilken type plast eller bunnsmørning som er brukt i båten. Dette gjør det vanskelig for oss, sier Geir Istad.

Han forteller videre at blant annet Smøla har fått seg et nytt mottak for båter over 15 fot, og at et mottak på Hitra og Frøya også er under planlegging. I mellomtiden kan man levere båter under grensen på Hamos ved Fillan, og samtidig få noe igjen for den miljøvennlige pantingen.

Geir Istad (t.v) under demontering av en gammel trebåt. Foto: Lånt fra Vikings nettsider