Bakhjulene var også nedslitte. Foto: Lars Otto Eide
Glatte forhjul. Foto: Lars Otto Eide