- Men det er enkelt å si slike ting for den ordføreren som får alle tilbudene. Men selvsagt må vi gjøre det vi kan, for å se om vi får beholdt de tilbudene vi har. Vår nye ordfører fikk jo litt av en ilddåp, men hun står på hele tiden med disse sakene, sier Martin Nilsen.

I går gikk Hitras ordfører Ole Haugen ut og sa at han mener nivået på lokaliseringsdebatten ødelegger øyregionens omdømme.

- De sterke ord og uttrykk, antydningene og mistenkeliggjøringen, insinuasjonenen om urent spill osv. som har kommet fram i debatten, mener jeg ødelegger mer for øyregionen enn det gagner. Omverdenen ser ikke på Hitra og frøya som to forskjellige kommuner, men som en region, sa Haugen til lokalavisa.

Selv er Martin Nilsen spent på fredagens møte med politimesteren.

- Det skal bli interessant å høre om han har noen bedre begrunnelser for å legge ned kontoret på Frøya. I brevet skriver han at Hitra ble valgt fordi det ligger nærmere Orkanger. For et tullete argument. Det handler jo om tryggheten til oss som bor ytterst. Det blir jo ingen kortere vei til Dyrøya, om man flytter politikontoret innover. Det er jo bare tull å skrive noe slikt, sier Martin Nilsen.