Gåsø som har vært nestleder i det gamle styret i Norwegian Royal Salmon(NRS), er valgt inn i det nye styret som styreleder.

NRS er et nettverk av 22 små lakseoppdrettere langs hele kysten, blant andre Måsøval Fiskeoppdrett, som samarbeider om salg og markedsføring.