En katte-eier fra Hestvika anmeldte fredag forholdet til Hitra lensmannskontor. Katten hadde kommet skadet heim, og det viste seg at den hadde blyhagl i kroppen. Eieren tok den til veterinær, og det ble bestemt at den måtte avlives.