Også planene for Åfjord og for Heimsfjellet i Hemne får fylkesutvalgets støtte. Utvalget vil derimot ikke ta stilling til vindparkplanene for Storheia mellom Bjugn og Åfjord samt Roan i denne omgang, ifølge Adresseavisen.

Snillfjord-planene er i tråd med det som var foreslått i fylkesdelplanen for Sør-Trøndelag.

Endelig vedtak om vindparkene blir fattet til høsten. Men uansett hva fylkeskommunen måtte mene, er det til syvende og sist Norges vassdrags- og energidirektorat som avgjør hvilke vindmølleparker som bygges ut.