Som et ledd i friluftslivets år er kjentmannsprøven på Hitra under revidering. Leder av kjentmannprøvens prosjektgruppe, Johannes Fjeldvær forteller at denne delen av arbeidet nå nærmer seg sluttfasen.

- Avtaler med alle grunneierne er i boks, og de siste tekstene i kjentmannsboka skrives i disse dager. Turkartet vil til sommeren bli distribuert gratis til alle hus-stander i Hitra kommune. En flott gave fra kommunen og Lerøy Midt, forteller Fjeldvær.

Infokveld

Med totalt 45 poster i den nye kjentmannsprøven er det mange skilt, turposter og klippetenger som skal på plass. I den forbindelse søker Johannes Fjeldvær etter folk som er villige til å gjøre en innsats.

For de som kunne tenke seg å være med, inviterer Johannes til informasjonskveld for dugnads-gjengen i biblioteket onsdag 8.april.

- Det hadde vært helt topp om vi hadde fått på plass en gjeng på ti stykker. Aktive turgåere, pensjonister. Ja, alle som kan ta i et tak er aktuelle til denne gruppa, sier Johannes Fjeldvær.