Det nå like før innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelp. Uka før påske er tidspunktet for denne årvisse aksjonen, der konfirmanter over hele landet er engasjert i denne viktige diakonale oppgaven som en del av konfirmantopplegget. For at dette skal kunne fungere godt og trygt, er også foresatte sterkt deltakende med bla. kjøring.

Tirsdag 24. mars

Aksjonsperioden er 22. - 24. mars. Diakon Jorun B. Foss forteller at på øyene våre har man lagt opp til aksjonsdag tirsdag 24. mars.

- På ettermiddagen den dagen, må folk på Hitra og Frøya forvente engasjert besøk av ungdommer som tar utfordringen og går fra hus til hus for å samle inn mest mulig penger til Kirkens Nødhjelp, forteller hun. Hvis noen får bøssebesøk mandag i stedet for tirsdag, er dette avklart. Det viktigste er å få inn penger, at det praktiske fungerer greit, at konfirmantene får denne erfaringen og at bøssebærer og giver har stor trygghet.

Rent vann

Organisasjonen Kirkens Nødhjelp er til stede i katastrofeområder i verden. De har bred erfaring og kunnskap omkring klimaendringer og nødvendigheten av rent vann i krisesituasjoner. Årets tema er derfor: «I kriser er vann kritisk»

- Kjære medvandrer, vi er så uforskylt privilegert her i Norge. La oss enda en gang gjøre en innsats for våre søsken som uforskylt blir ramma av klimaendringer. Vi aner vel egentlig ikke hva det dreier seg om? Men, å ta imot konfirmantene på en positiv måte når de kommer, ha kontanter klare, det kan vi alle gjøre, mener diakonen.

Eksempel på hva støtten er verdt:

• 200 kr kan gi et menneske varig tilgang på rent vann

• 400 kr gir flomsikring av et hus

• 1000 kr kan gi hygienepakker til fem familier.

Velsignelse for et brennende hjerte

Med ønske om glede, engasjement og velsignelse for et brennende hjerte avslutter distriktskontakt diakon Jorun med disse ordene Kristina Reftel

"Må Gud velsigne deg med ulyst overfor enkle svar, halvsannheter og overfladiskhet, så du lever fra dypet av ditt hjerte.

Må Gud velsigne deg med vrede over urettferdighet, undertrykkelse og utnyttelse, så du arbeider for rettferdighet, frihet og fred.

Må Gud velsigne deg med tårer for dem som lider, i smerte og krig, med sult og avvisning så du strekker ut en hånd til trøst.

Og må Gud velsigne deg med naivitet nok til å tro at du kan forandre verden, så du kan gjøre det som andre kaller umulig.

Må velsignelsen fra Gud – Skaperen, Fornyeren og Opprettholderen – være med deg fra nå og til evig tid".

Fra «Legender og velsignelser» av Kristina Reftel

Tirsdag 24. mars blir dagen for årets fasteaksjon på Hitra og Frøya.