Mindre enn en måned etter at Frøya kommunestyre vedtok sine drifts- og investeringsbudsjett for 2015, får politikerne på bordet to forsalg til investeringer som ikke er i budsjettet, og som til sammen betyr et låneopptak på 30 millioner kroner.

Formannskapet skal kommende onsdag ta stilling til om de skal ta opp lån på 17 millioner kroner til første del av Helhetlig idrettspark. Pengene skal brukes til bygging av basishall (turnhall), nye garderober og sekretariat, og utskifting av banedekke i eksisterende idrettshall. Beløpet skal også dekke forskottering av spillemidler.

I en annen sak skal formannskapet ta stilling til om kommunen skal erverve grunn til Skarpnes industriområde. Her er utkast til kjøpekontrakt klart, og kjøpesum pluss omkostninger er på 13,4 millioner kroner.

Erverv av disse arealene ble diskutert under budsjettbehandlingen, og opposisjonen ønsket å legge dette kjøpet inn i investeringsbudsjettet. Men flertallet mente at erverv kan vente, og tok forslaget ut av investeringsbudsjettet.

Frøya fikk før nyttår 21,4 millioner kroner inn på konto som vederlag for grønne oppdrettskonsesjoner som blir lokalisert innen kommunen. Disse pengene er heller ikke lagt inn i noe budsjett, og er frie midler som kan brukes til investeringer. Men i begge sakene som skal behandles førstkommende onsdag, foreslås det å fullfinansiere med lån.

Begge investeringssakene skal til kommunestyret for endelig vedtak.

Ordfører Berit Flåmo sier at saken om idrettshall-investeringen er helt kurant.

- Det er en sak som vi politikerne har bestilt, og det henger sammen med spillemiddelsøknaden som skal sendes i januar. Når det gjelder investeringene på Skarpnes, må jeg lese sakspapirene for å se begrunnelsen for at det kommer opp nå, sier Berit Flåmo.