Frøya Grendalagsråd skriver i en pressemelding:

Frøya Grendelagsråd er stiftet og et styre er valgt. Grendelagsrådet har som målsetting å arbeide for best mulig forhold for grendene i Frøya kommune samt være arena for samarbeid grendelagene imellom og mellom grendelagene og kommunale myndigheter. Grendelagsrådet skal også jobbe for å styrke grendelagenes rammevilkår og rolle.

Grendelagsrådet er et organ for alle 23 grendelag, kretslag og velforeninger på Frøya. Det er viktig at de enkelte lag engasjerer seg i arbeidet slik at Frøya Grendelagsråd blir et sterkt organ. Alle grendelag, velforeninger og kretslag i Frøya kommune kan være representert i rådet og har både tale, stemme og forslagsrett.

Enkeltpersoner kan ikke være medlemmer av rådet. Det er selvsagt frivillig om det enkelte lag vil være medlem, men vi tror at når vi står sammen kan vi få til mye mer. Medlemskapet er gratis. Medlemskapet opprettes etter en skriftlig søknad til grendelagsrådet. Rådet oppfordrer alle interesserte grendelag, kretslag og velforeninger å ta kontakt med rådet så snart som mulig.

Slik er styret

Styret i Frøya Grendelagsråd består av:

Leder: Hedley Iversen Mausund Velforening

Nestleder: Grethe K. Lund Titran Grendalag

Styremedlemmer: Bjørnar Grytvik Grendalaget Lyngblomst, Storhallaren

Hege Vikaskag Stølan Kretslag

Wenche Vatn Nesset Grendelag

Aleksander Søreng Klubben Grendalag

Siv Bente Bekken Øien Sistranda Grendalag

Sekretær: Britt Ohrø Frivillighetssentralen

Medlemmene i styret har personlige varamenn. Styremedlemmene er mennesker som brenner for grenda si og ønsker at Frøya kommune skal være en god plass å leve for ung og gammel. Dette er grunnleggende for alt arbeidet vi vil gjøre.

Styret har sendt brev til kommunen og informert om at Frøya Grendelagsråd er stiftet og at et styre er valgt. Kommuneledelsen ser positivt på dette og ser frem til et positivt samarbeide.