Hitra kommune har tidligere bedt Statens kartverk reise navnesak, og ønsker å endre de godkjente skrivemåtene Jøsnøya og Jøssenøya – til Jøstenøya.

Statens kartverk har sendt navnesaken ut på høring, og i sin høringsuttalelse vedtok kommunestyret at de ønsker at den offisielle skrivemåten skal være Jøstenøya. Blant annet fordi Jøstenøya har vært den vanlige skrivemåten i kommunens saksbehandling og kart.

- Vil kjøpe namnet

Oddmund Hagen på Hemnskjela har sendt inn den eneste andre høringsuttalelsen. Han mener det bør skrives Jøsnøya.

- Rett nok har Hitra kommune kjøpt det meste av øya; no verkar det som dei også vil kjøpe namnet. Da er det på sin plass med litt grunnleggande namnekunnskap i bagasjen og ein porsjon sunn fornuft.

- Namnet er gammal og kan skriftfestast tilbake til tidleg på 1500-talet som Jøsenø. Seinare er det hos Oluf Rygh i Norske Gaardnavne bd.14(1901) seks skriftlige belegg mellom 1559 og 1664, alle med varierande skrivemåtar av Jøsnøya utan t i namnet. T-en dukkar først opp i 1723 der skrivemåten både er Jøssenøen og Jostenøen. Særlig interessant er skrivemåten frå 1626, Jøsundøe, der ordet ”sund” er innfelt i namnet, for det er her forklaringa av namnet ligg: <> av Djupsundet mellom Jøsnøya og Aunøya. Jamfør ellers Jøssund på Fosen. Uttalen av namnet har så langt eg har registrert alltid vore Jøssnøya utan T, skriver Hagen blant annet.