Torfinn Stub fra Børøysundet har flere perioder bak seg som kommunestyrerepresentant for Høyre og nå i inneværende periode som uavhengig.

- Jo, jeg trodde nok at jeg skulle bli politisk pensjonert nå, sier Stub. Men det var inntil Hitra Venstre ringte for en tid tilbake og luftet muligheten. Partiet var på jakt etter en toppkandidat med lang politisk fartstid og ledelseserfaring og som kan ta partiet inn i de neste fire krevende årene for Hitra. Etter en kort tenketid, var svaret klart ja, forteller han.

- Det er en klar tillitserklæring å bli spurt, og jeg ble ganske raskt motivert til å si ja. Jeg er selvsagt veldig ydmyk i forhold til det å stå som 1. kandidat, men det er også godt å oppdage at jeg lett blir entusiastisk på vegne av egen innsats og på vegne av Venstre. Jeg har vært med på en del interne diskusjoner allerede, og partiapparatet begynner å få ambisiøse mål, sier Stub.

- Torfinn er en reell utfordrer til ordførervervet, mener partileder Audun Liland, som selv har partiets ene kommunestyreplass i inneværende periode.

- Ordførerpotensial

- Da Hitra Venstre startet nominasjonsprosessen var jeg klar på at jeg tok gjenvalg hvis det var nødvendig, men jeg ønsket først og fremst at vi skulle finne en reell utfordrer til ordførersetet. Dette synet var styret enige i. Vår utfordring var å finne en kandidat som hadde ledelseserfaring og som kunne stille seg bak Venstres grunnverdier om åpenhet, raushet og demokratisk ryggrad. Rett og slett ordførerpotesial. Styret landet på én kandidat som skilte seg ut med lang politisk fartstid og ledelseserfaring. En kandidat med evnen til å opptre samlende, men også ta tydelige standpunkt. En tydelig ordførerkandidat. Den personen var Torfinn Stub, sier Liland.

Stub har sin profesjonelle karriere fra økonomi og ledelse, blant annet som rådmann i Ørland, to perioder som rådmann i Hitra (1980-82, 1996-2007), banksjef i Bøndenes Bank/Fokus Bank (10 år) og revisjonsdirektør (5 år) i Trondheim kommune. Han har tre valgperioder Hitra kommunestyret for Høyre (første gang i 1983) og i inneværende periode som uavhengig representant.

- Jeg har vært i manesjen her i snart 40 år og alltid vært opptatt av lokalsamfunnet. Jeg har fortsatt mye å gi, sier Stub. - Etter å ha vært uavhengig i kommunestyret i fire år, har jeg fått anledning til å betrakte kommunestyret litt utenfra. Jeg ser at det handler i veldig stor grad om samarbeid og samlende løsninger og å sette brukerne i sentrum.

Frøyaambassadør

Stub presiserer at partiprogrammet ikke er fastlagt, men ser selv for seg at helse og omsorg, barn og unge, næring, miljø og integrering blir sentrale områder for partiet. I tillegg kommer man vel ikke unna disk om kommunestuktur denne perioden.

- Og da er det viktig at en har nettverk og har grunnlaget for god dialog med dem man skal sammen med. Sammen med Egil Hestnes er jeg vel den eneste hitterværingen som er utnevnt til Frøyaambassadør. Så kontakten med Frøya er veldig god, også med de aktørene som holder på i dag. Det er fint å ha med seg.

Også partileder Liland vektlegger at det er nødvendig med en ordfører som opptrer samlende.

- Både for folket, administrasjonen, politikerne og våre naboer; en samlende ordfører som evner å lytte til alle sider av en sak. Vi mener Torfinn Stub er den personen. Jeg opplever Torfinn som en raus person som tenker på brukerne først når politiske vedtak skal gjøres. Vi ser det også som en udelt fordel at Torfinn har utdanning og bakgrunn som siviløkonom, hvilket vil komme godt med i de trange økonomiske tidene som kommunen opplever nå igjen – for andre gang på sju år, sier han.

Stub sier han føler seg veldig godt mottatt i Venstre.

- Trives godt med

- Det er mennesker jeg trives godt med, det er mye humør og jeg blir inspirert. Jeg ser også at vi kommer med ei veldig god liste med gode mennesker. Lista har en god fordeling på kjønn, alder og erfaringsbakgrunn. Det gir energi. Lista er konkurransedyktig med de fleste andre lister jeg har sett. Da er det lett å bli optimistisk på partiets vegne, selv om det er viktig å være realistisk, sier han. Stub viser til at Venstre tradisjonelt har hatt stor oppslutning på Frøya, mens på Hitra har det vært et småparti.

- Når jeg snakker med folk, oppdager jeg at partiet har mange sympatisører også her på Hitra. Så det handler om å få tatt ut partiets potensiale. Vi må finne en poltikk og måte å jobbe på så vi får med oss velgerne som sitter på gjerdet og som før ikke hoppet ned på Venstres side. Jeg gleder meg til valgkampen.

Valglista

Her er lista Hitra Venstre stiller til valg med:

Torfinn Stub, Vigdis Lossius, Audun Liland, Sten A. Ulvær, Aleksandra Konarska, Gunhild T. Koksvik, Jøran H. Burø, Ragnhild Stub, Inge Dahlø, Anne Brit Berg, Arve M. Glørstad, Ragnhild V. Burø, Bjørn Rønning, Silje T. Grønli, Helge E. Burø, Vilde J. Rønning, Øyvind Helsø, Ragnhild Holt, Kenneth Nordgård, Tove K. Holm, Kolbjørn Schei, Oda Isaksen, Johan Grønvik, Hege Liland, Anne Merete T. Ulvær, Morten Holm, Anne Vollan, Edvard Ulvan