Tall fra Konkursregisteret viser at fem øybedrifter gikk konkurs eller ble tvangsavsluttet i løpet av første halvår.

Hitra ble hardest rammet. Her gikk tre bedrifter konkurs i løpet av årets første seks måneder, mens en bedrift ble tvangsavsluttet

På Frøya ble det i samme periode registrert kun en konkurs.

Hele landet

Halvårsstatistikken fra Konkursregisteret viser en økning i konkurser og tvangsavviklinger på 3,4 prosent. I løpet av årets seks første måneder ble det registrert 3.177 konkurser og tvangsavviklinger i Norge, mens det tilsvarende tallet for første halvår i fjor var 3.073.

Blant fylkene hadde Troms den største økningen, med 33,3 prosent. I Vestfold økte konkurstallene med 22,1 prosent, i Nord-Trøndelag med 18,8 prosent og i Oppland med 18,3 prosent.

Noen fylker hadde færre konkurser i første halvår. Sogn og Fjordane hadde en nedgang på 37,3 prosent, Nordland en nedgang på 15,7 prosent, Sør-Trøndelag en nedgang på 14,2 prosent.

Hva er konkurs og tvangsavvikling?

Konkurs åpnes når en person eller et selskap ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser eller når aksjekapitalen for selskapet er oppbrukt.

Tvangsavvikling åpnes når et selskap har meldt oppløsning, men unnlatt å melde endelig sletting i Foretaksregisteret – eller når et selskap etter gjentatte purringer fra Foretaksregisteret ikke har meldt inn styremedlemmer, styreleder, daglig leder og revisor. Et selskap kan også tvangsoppløses hvis det ikke sender inn årsregnskap.