- Hitra kommune har fra 2015 behov for boliger til nyansatte. Det ønskes derfor tilbud på kjøp av fire boliger, skriver Hitra kommune på sine nettsider.

Kommunen ber om pris og har satt som krav at det skal være en fireroms leilighet på minst 80 kvadratmeter. To av leilighetene må stå ferdig innen 1. mai og de to andre senest 1. august.