I likhet med innbyggerne i en rekke sør-trønderske kommuner, skal også øyværinger få såkalt kjernejournal.

- Utvalgte og viktige opplysninger om din helse skal raskt kunne gjøres tilgjengelig for helsepersonell, sier Beathe Sandvik Meland, assisterende rådmann i Frøya kommune.

​– For innbyggerne vil det være en trygghet at de viktigste helseopplysningene om deg raskt vil kunne være tilgjengelig for helsepersonell. Det vil kunne redde liv, sier hun.

Kan legge inn egne opplysninger også

Kjernejournal vil opprettes automatisk i løpet av september. Alle som har folkeregistrert adresse i den samme kommunen vil få en kjernejournal, såfremt man ikke allerede har reservert seg.

– Innbyggerne selv vil kunne se og legge inn opplysninger i sin kjernejournal via helsenorge.no. Dette er helt nytt, og aldri før har innbyggere hatt bedre tilgang til egne helseopplysninger enn de får med kjernejournal, sier Beathe S. Meland.

På den offentlige helseportalen helsenorge.no får innbyggerne tilgang til opplysningene i kjernejournal ved å logge seg på med sin elektroniske ID. Her kan innbygger se informasjon som er lagret om seg selv og legge inn noen opplysninger.

Kjernejournal er en av flere tjenester på helsenorge.no. Her finnes også oversikt over innbyggers fastlege, resepter og egenandeler, i tillegg til andre selvbetjeningstjenester.

Opplysningene i kjernejournal hentes hovedsakelig fra offentlig registre. I tillegg kan leger som behandler deg, registrere kritisk informasjon, og man kan selv legge inn noen opplysninger, opplyser kommunen.

Kjernejournal inneholder en oversikt over hvilke legemidler du har hentet på resept på apoteket, besøk du har hatt på sykehus, alvorlige allergier eller lidelser (kritisk informasjon) hvem som er fastlegen din, og noen opplysninger om din familie.

Innbyggeren vil også få muligheten til å legge inn opplysninger om hvem som er nærmeste pårørende, om man har spesielle kommunikasjonsbehov og om sin egen sykehistorie.

- Vær oppmerksom på at opplysninger om legemidler hentet ut på resept og kritisk informasjon vil være tom i kjernejournalen ved oppstart. Legen skal registrere kritisk informasjon, når pasienten er til behandling. Dermed kan det ta noe tid før disse opplysningene er lagt inn i kjernejournal, opplyser kommunen

I tillegg vil du kunne ta stilling til om du ønsker å ha en kjernejournal eller legge inn noen begrensinger for bruk.

Helsepersonell i gang i høst

I løpet av høsten 2014 vil legevakta, akuttmottaket og AMK-sentralen ved sykehuset, og fastlegene begynne å bruke kjernejournal. Helsepersonell kan bare gjøre oppslag i kjernejournalen i forbindelse med at pasienten er til behandling.

De som ikke ønsker å ha en kjernejournal, kan reservere seg ved å logge inn på helsenorge.no og gå til innstillingene for sin kjernejournal.

- Hvis du velger å reservere deg, betyr det at alle opplysninger blir slettet fra kjernejournalen, og at nye opplysninger ikke blir samlet inn. Reservasjonen påvirker ikke de journalene man har hos fastlege eller andre steder, opplyser kommunen.

Innbygger kan også sperre hele eller deler av kjernejournalen slik at helsepersonell må spørre innbyggeren om samtykke for å se opplysningene.