Det er prosjektet "«BLÅ – livet ved havet»  Frøya kommune og fire andre er bedt om å delta i.

Dette er et prosjekt rettet nok midtnorsk ungdom 16-20 år for å øke interessen for utdanning rettet mot havbruksnæringen.

Prosjektet består i utforming og destituering av et nettbasert magasin med relevante informasjon om feltet.

Distribusjonen vil foregå gjennom samme prinsipp som sosiale media bruker i dag, der det er «følgere» og inneholdte skal være av en slik art at det skal være interessant å dele med andre gjennom sosiale medier som Twitter og Facebook.

Det er bedt om finansiering gjennom fem aktører, der hver aktør bedt om et tilskudd på 50.000 kroner,Disse er, i tillegg til Frøya kommune, Hitra kommune, Trondheim kommune, FHL Midt og Røe Kommunikasjon.

Magasinet skal bygge livet ved havet som merkevare,  ogdet skal vise at havet er et godt sted å være og et spennende sted å jobbe. Sakene i magasinet skal skape gode følelser for målgruppen for å jobbe i havbruksnæringen.

Frøya kommunestyre anbefaler kommunestyret at kommunen går inn for deltakelse i prosjektet med forutsetning av at andre innbudte aktører også fatter positivt vedtak i saken.