- Byggherren har drøftet forskjellige tegninger til hvordan gangbrua skal kles, og levert den som er valgt til entreprenøren. De bildene jeg har sett i media, tyder på at det som har kommet opp ikke er i tråd med gjeldende tegning, sier Tor Aalberg, leder i prosjektgruppa for Frøya kultur- og kompetansesenter.

Mer ønsker han ikke å si om saken før prosjektgruppa har hatt telefonmøte senere i dag.

Lokalavisa har fått adgang på tegningene for gangbrua, og den viser at brua på sørsiden har fått «bølgeblikk»-kledning også ett stykke inn der det på tegninga skal være glass.

Men spørsmålet er om dette avviket på noen måte ville telt fra eller til på folkets reaksjoner. Tegningene viser at det ikke er tenkt full gjennomlysning på noen del av brua.

- Som du ser er det planlagt glassfelt i tilslutninger i  begge ender mot de to byggene. I tillegg er det planlagt et glassfelt på hver side i midtpartiet. Disse er forskjøvet i forhold til hverandre slik at når en går over gangbrua skulle de være utsyn til enten den ene eller den andre siden, forklarer Otto Falkenberg i prosjektgruppa.

Prosjektgruppa er også byggekomite, og består av følgende personer: leder Tor Aalberg (fylkeskommunen), Andreas Kvingedal (Frøya kommune), Otto Falkenberg (Frøya kommune), Olav Klungreseth (næringslivets representant), Roger Norddahl (fylkeskommunen) og Bjørnar Johansen (Frøya vgs/ fylkeskommunen).