Hitra velgnemd har foreslått å velge nestleder Bjørg Brasøy som ny leder i Eldres råd, etter at tidligere leder Tore Knut Meland gikk bort i desember i fjor.

Som ny nestleder foreslås Kari Johanne Glørstad. Begge har sagt at de kan ta på seg vervene. Som nytt medlem foreslås John Ulrik Strøm.

Valget skal stadfestes av kommunestyret torsdag 8. februar.

Det nye Eldres råd vil da kunne se slik ut:

Leder: Bjørg Brasøy – Norges Blindeforbund

Nestleder: Kari Glørstad – Hitra revmatikerforening

Medlem: Trond Ole Faxvaag – NFU lokallag Hitra

Medlem: Ragnhild Reitan – LHL Hitra

Medlem: Einar Brendboe – Hørselslaget

Medlem: Otto Raum Eide - Pensjonist

Medlem: John Ulrik Strøm