På valgdagen mandag var valgstyrene på plass i stemmelokalene i de seks valgkretsene på Frøya, og de seks valgkretsene på Hitra.

Valgdirektoratet har i år bestemt at opptelling av stemmene skal skje for hånd, i tillegg til tellemaskin slik det har blitt gjort de siste årene. Grunnen til det er at det fryktes at tellemaskinene kan hackes og stemmeresultatet kan manipuleres via internett. Opptellingen kan derfor ta lenger tid enn vanlig.

Det bekymrer ikke valgstyret i valgstyret for Dolmøy og Barman krets.

- Vil det ta ekstra lang tid å telle opp stemmen manuelt?

- Jeg har ikke sittet i stemmestyret før, så jeg vet ikke hva som vil gå raskest. Det som er viktigst er at resultatet blir rett. Krever det en manuell telling, så krever det nå det, sier Stian Vatn, leder i valgstyret.

Valgstyremedlem Lars Roger Aune har derimot mange års erfaring fra valgstyret.

- Jeg tror vi må ha den tryggheten at vi teller manuelt. Vi bruker det elektroniske mer som en veileder enn den sikre sannhet. Som Stian sier så er hovedsaken at det blir rett. Så får vi heller bruke tiden som trengs, sier Aune.

Hvordan er valgdeltagelsen så langt?

- Nå har vi hatt åpent en halvtimes tid, og det har vært mye folk og kø. Det tegner bra for valgdeltagelsen på Dolmøya og Barmfjorden, sier Vatn når lokalavisa er på besøk.