4. trinn ved Strand oppvekstsenter har vist seg som noen skikkelige Miljøagenter. De har både samlet batterier og fjæresøppel.

Elevene ved Strand har brukt uteskoletiden til å renske strendene

Batterijakt

Klassen har bl.a. deltatt på Batterijakten. Det er en klassekonkurranse for 4. trinn, hvor elevene skal samle inn så mange brukte batterier som mulig, og sørge for at de gjenvinnes i stedet for at de havner i søpla, eller enda verre – i naturen.

- Dette er en morsom, miljøvennlig og lærerik konkurranse, som både skaper engasjement og samhold i klasserommet. Det er barnas miljøvernorganisasjon Miljøagentene som arrangerer opplegget for de 4.klassingene som vil delta, forteller lærer Anne Merete Tellebon Ulvær ved Strand Oppvekstsenter.

Klassen gjorde et eksperiment med stålull og batteri, og det tok bare sekunder før det tok fyr.

Tok fyr!

Batterier bør behandles riktig og med respekt. Selv om de gjenvunnede batteriene er brukt, er det likevel en liten brannrisiko. De kan også lekke etsende batterisyre.

Derfor har elevene satt teip på de batteriene der polene står nærme hverandre. Klassen gjorde også et eksperiment med stålull og batteri, og det tok bare sekunder før det tok fyr.

Mye søppel og skrot i fjæra.

12,66 kg pr elev

Elevene har vært veldig ivrige og kontaktet naboer, slektninger og lokalmiljøet. Til sammen har de samlet inn hele 76 kg med husholdingsbatterier. Det er bare seks elever i klassen, så i gjennomsnitt blir det imponerende 12,66 kg pr elev

Her ryddes fjæra ved skolen.

Mye plastsøppel

Sammen med 2.- og 3. klasse har 4. trinn også engasjert seg veldig med søppelplukking ved strendene. De har brukt uteskoletiden til å renske strendene fra Strand mot Sandstad, og de har vært en tur ved Haltland på Sandstad og samlet sammen veldig mye plastsøppel og annet skrot.

- Elevene har sett hvordan fisk og fugler lir av alt avfallet som havner i sjøen. Veldig stort inntrykk gjorde hvalen som ble funnet på Sotra, der de fant 30 plastposer i magen.  Ungene har blitt veldig engasjert i miljøsaker i denne perioden, og de oppfordrer de voksne til å ta mer miljøvennlige valg, forteller Anne Merete Tellebon Ulvær.

Dessverre er det mye søppel å finne i strandsonen.