Historielaget gir årlig ut medlemsskriftet ”Skarvsetta”. Med 70 års-jubileet for krigens slutt som bakteppe blir årets tema ”Krigen på Hitra 1940 – 1945”.

Neste utgave vil komme ut like før jul. Leder av Hitra historielag, Anne Brit Berg, mener at dette kan ligge an til å bli årets julegave.

- Og det var fjorårets utgave av ”Skarvsetta” også. I fjor var temaet 50 årsjubileet for Hitra kommune, opplyser Berg.

Små og store beretninger

Mange reiste ut i kamphandlinger, men krigen hadde selvsagt innvirkning for de som ble igjen på øya. Hvordan påvirket krigen hverdagen hitterværinger i denne femårsperioden? Og hvilket etterspill ble det for ettertiden? Dette er beretninger som historielaget nå ønsker å tegne ned.

- Vi vil forsøke å dekke så mange aspekter ved temaet som mulig, beretter Anne Brit.

Tar for seg grend for grend

- For at folk skal slippe å kjøre ”Hitra rundt” har vi bestemt oss for å ta for oss grend for grend. Møtet for Fjellværøya og Ulvøya avholdes på Fjellvær Gjestegård førstkommende torsdag. Invitasjoner til medlemmer og personer over 70 år er derfor sendt ut, forteller Berg som understreker at møtet er åpent for alle med interesse for temaet.

- Det er så mange spørsmål som skulle vært belyst. Det er derfor viktig å få snakket med alle som sitter på opplysninger om små og store ting som skjedde her, og hvilken betydning det hadde for dem og for bygda, fortsetter Berg.

- Jeg gleder meg!De fleste som Anne Brit har vært i kontakt med sier at de husker lite. Men hun erfarer at når folk samles så kommer gjerne både minner og historier. Hun har derfor stor tro på grendamøtene.

- Jeg gleder meg, uttrykker Berg, som ønsker unge og gamle historie-interesserte velkommen.