Øyner håp om realisering av ferge Aure-Hitra etter at fylkestings-flertallet i Møre og Romsdagl framhever nettopp denne satsinga.

Den nye samarbeidskonstellasjonen i Møre og Romsdal fylkesting består av hele sju partier: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Nordmørslista, Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Uavhengig liste for Sunnmøre.

Partene har blitt enige om fordeling av posisjoner. I denne avtalen ligger også seks konkrete avtaler om politiske prioriteringer, refererer avisa Nordvestnytt. Ett av punktene gjelder planene for fergesamband mellom Aure kommune på Møre-sida og Hitra i Sør-Trøndelag fylke. Punktet lyder ifølge avisa Nordvestnytt slik:

"Samarbeidspartiene vil arbeide for et styrka fergetilbud på eksisterende samband, og for opprettelse av fergesamband Aure-Hitra."

Hitra-ordføreren øyner håp

Aure-ordfører Ingunn Oldervik Golmen (bildet) blir nå også å finne på fylkestinget, og vil sannsynlig bli en sterk pådriver for planene, som har vært kjent gjennom mange år. Hitra-ordfører Ole L. Haugen mener dette punktet i samarbeidsavtalen styrker ham i troen på at fergesambandet blir realisert.

- Dette bør bety et nytt skritt nærmere for å få realisert den etterlengtede og sterkt nødvendige fergeforbindelsen over leia og til NordMøre. Vi har tålmodig jobbet med denne saken over flere år, men mye har stoppet opp fordi det er avhengig av prioritering i to fylker, både Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Ingen av fylkene har villet tatt ordentlig eierskap til saken, men nå kan det altså se ut som at vårt nabofylke vil gjøre det. Jeg håper da at vårt eget fylke og staten vil følge opp. Vi har vår del klart: Reguleringsplan for nytt fergeleie i Laksåvika er klar, og nødvendige arealer til formålet er kjøpt av kommunen, sier Haugen til Hitra-Frøya.

Felles bo- og arbeidsmarked på tvers av fylkesgrensene

Lokalavisa skrev nylig at representanter fra Kom vekst (Kristiansund og omegn vekst), Hitra næringsforening, Aure næringsforum og Tjeldbergodden Utvikling AS har vært samlet til møte på Hitra. Sentralt tema på møtet var den planlagte ferjeforbindelse mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika på Hitra. Kommunene Kristiansund, Aure, Hemne, Hitra og Frøya, samt Kristiansund og Nordmøre Havn etablerte i 2009 selskapet Midt-Norsk Fergeallianse AS for å arbeide med prosjektet. Bakgrunnen var at kommunene ønsket å være pådrivere for en styrket kystregion og et felles bo- og arbeidsmarked på tvers av fylkesgrensene.