Frøya mangler boliger å tilby vanskeligstilte, og har henvendt seg til det private næringsliv i et forsøk på å skaffe rimelige boliger kjapt. De har utlyst en anbudsrunde der bedrifter inviteres til å bygge og eie, men der kommunen leier leilighetene.

Tre bedrifter meldte seg på, og Boinnova Smart Living As leverte det laveste anbudet. De vil bygge to firemannsboliger med til sammen åtte boenheter som de kan leie ut til 6925 kroner i måneden. Leiligheten skal bygges på tomt i Beinskardet boligfelt, og stå klare til jul i  år.

Som en del av avtalen skal samme firma også bygge åtte boenheter beregnet for det private boligmarkedet. De skal være bygget innen utgangen av 2016.