Elevrådene på Frøya og Hitra videregående skole har ikke hatt noen påvirkningskraft når det gjelder valget av skolenavn. Men elevrådslederne sier reaksjonene har vært kraftige på at fylkespolitikerne har valgt Guri Kunna Videregående skole som navn på den nye fellesskolen i øyregionen.

Det har også vært tydelig på lokalavisas avstemming, der over 1.500 stemmer er avgitt, og der over 85 prosent (i skrivende stund) sier seg negative til navnevalget. Reaksjonene er også svært entydige blant de som har lagt igjen kommentar på lokalavisas Facebook-vegg

Elevrådsleder på Hitra videregående skole, Selma Fredriksen, forteller at de har sendt inn et nytt navneforslag.

- Elevene på Hitra videregående er utelukkende negativ til navnevalget. Mange mener det har mer tilknytning til Frøya enn Hitra, sier Fredriksen.

- Vi sendte inn forslag på Øyriket videregående skole, men dette er avvist da man mener det ligner for mye på en videregående skole, Øya, forteller hun.

Frøya videregående skoles elevrådsleder, Christian Sande, forteller om stor misnøye også her, og viser til lokalavisas poll.

- Oppfatningen her er at navnet ikke passer på en skole. Jeg synes det er for dårlig at elevene ikke er representert i komiteen. Det er ingen representant fra elevene i den lokale navnekomiteen, sier Sande.

En samlet sentral navnekomite anbefalte Guri Kunna videregående skole som navnet på den sammenslåtte videregående skolen. Det er også i tråd med komité for opplæring og tannhelses innstilling, som hadde saken oppe i forrige uke. Navnet er nå vedtatt.

- Vi har lagt vekt på at en sammenslått skole skal få et felles navn, for å markere at vi går inn i fremtida sammen. Det var derfor ikke aktuelt å sette sammen navnet på dagens to skoler – Hitra og Frøya. Guri Kunna er ei sterk kvinne, og navnet har tilknytning til havet, og har ikke minst lokal forankring. Sagnene om Guri Kunna handler om å vise klokskap, styrke og respekt i møte med kystens kultur og natur. Derfor passer Guri Kunna fint som navn på en videregående skole som ligger nettopp på kysten, uttalte leder Hanne Moe Bjørnbet i komité for opplæring og tannhelse i Sør-Trøndelag fylkeskommune, etter vedtaket.

Lokalavisa Hitra-Frøya har ikke lykkes i å komme i kontakt med Bjørnbet for en kommentar til elevenes navne-protest.