Norge Royal Salmon ASA leverte et resultat i fjerde kvartal i 2015 som er vesentlig bedre enn tilsvarende kvartal året før.

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en såkalt operasjonell EBIT (noe forenklet sagt et overskudd) 91 millioner kroner for fjerde kvartal 2015. Tilsvarende tall for samme kvartal i fjor er 59 millioner kroner.

Største aksjonær i NRS er Helge Gåsø (14,9%), men også Måsøval Eiendom har eierinteresser i selskapet (8,1 %).

- Årsaken til det gode kvartalsresultatet er en forbedring i produksjonskostnader i region Nord i forhold til forrige kvartal, samt gode laksepriser. Det er gledelig å se forbedringer i de biologiske nøkkelindikatorer som har resultert i lavere produksjonskostnader, sier konsernsjef Charles Høstlund.

For regnskapsåret 2015 har NRS driftsinntekter på 3.211 millioner kroner og oppnådde en operasjonell EBIT på 202 millioner kroner og et resultat før skatt på 270 millioner kroner.

- NRS forventer en betydelig oppbygging av biomasse i 2016 fordi konsernet vil begynne å bruke de grønne konsesjoner, sier Charles Høstlund.

Norge Royal Salmon ASA (NRS) er majoritetseier i fire oppdrettsselskaper som eier totalt 35 utvinningstillatelser, og er en minoritetsaksjonær i tre oppdrettsselskaper (tilknyttede selskaper) som til sammen eier ti tillatelser.