Det var i fjor sommer en hitterværing i 30-årene hadde det vel travelt da han kjørte gjennom Hitratunnelen hvor fartsgrensen er 80 km/t. Nede i tunnelen ble han avslørt av fotoboksen som målte farten til hele 137 km/t.

Mannen har i fosen tingrett forklart at den høye hastigheten ikke var noen noen bevisst handling, men erkjenner at han var uaktsom.

Han var klar over at han lå godt over hastighetsgrensen, og erklærte seg i tingretten straffskyldig.

Tingretten viser til at hastighetsovertredelser som overstiger 135 km/t på vei hvor grensen er 80 km/t normalt skal lede til en kort ubetinget fengselsstraff. Retten ser ikke at det foreligger noen omstendigheter som tilsier at dette klare utgangspunkt skal fravikes i denne saken.

Dommen ble derfor fastsatt til fengsel i 14 dager. I tillegg mister mannen rett til å kjøre bil i 10 måneder. For å få førerkortet tilbake, må ha han avlegge ny praktisk førerprøve.