Entreprenøren NCC startet arbeidet med Dolmsundbrua i fjor høst, forbindelsen som skal gjøre det atskilling kortere å kjøre mellom Hitra og Frøya

- Når den første hovedsøylen snart er klar, vil det bli montert to forskalingsvogner på den, en på hver side. Deretter støpes to stk. 5 meter lange seksjoner av brua, en til hver side av hovedsøylen, hver uke. Når den andre hovedsøylen er ferdig, blir forskalingsvognene flyttet hit, og resten av brua blir støpt, del for del.

Dolmsundbrua blir 462 meter lang. Selve hovedspennet over Dolmsundet blir 190 meter langt. Seilingshøyden under brua blir 32 meter.

Brua skal være ferdig og åpnes for trafikk sommeren 2015.