Sentio Research har passert 500 innkomne besvarelser på helseundersøkelsen man gjennomfører på vegne av Hitra kommune. Nå har det gått ut purring til de som ennå ikke har svart, og analyse-folkene håper enda flere kan sette av noen minutter til å svare på spørsmålene om egen helse.

- Vi er svært godt fornøyd med svarinngangen. 400 engelskspråklige skjema vil bli tilfeldig delt ut på de store arbeidsplassene på Hitra denne uka, i et håp om å fange opp noen av fremmedarbeiderne, sier Arve Østgård i Sentio Research.

2.000 er spurt

For få uker siden mottok 2.000 hitterværinger folkehelseundersøkelsen i postkassen. Ved hjelp av dette spørreskjemaet ønsker kommunen å kartlegge innbyggernes helse. Det er også Scentio Researh som har stått for trekkingen av mottakere av undersøkelsen. Alle mottakere er over 18 år, og det skal være en spredning i alder og geografisk tilknytning for å gi et mest mulig representativt bilde av befolkningen.

- Fra 2012 fikk kommunene ansvar for å ha kunnskap om folkehelsen i kommunen. Denne undersøkelsen er et svar på dette kravet, men aller viktigst er det et godt verktøy for å iverksette tiltak der befolkningen har sine behov, sier assisterende rådmann Harald Hatle.

Trivsel og fysisk aktivitet

I undersøkelsen blir folk spurt om alt fra trivsel i nærmiljøet til helsetilstand, utdanningsnivå, psykisk helse, funksjonsnedsettelse, fysisk aktivitet og bruk av tobakk og alkohol. Det er frivillig å delta og undersøkelsen er anonym. Harald Hatle og leder i helse og omsorgskomiteen, Torfinn Stub, oppfordrer likevel alle til å svare.

- Gjennom denne undersøkelsen får kommunen en god oversikt over folkehelsa på Hitra, slik får vi vite hvor vi skal sette inn trykket. Jeg ser denne undersøkelsen som et forebyggende arbeid. Når vi har kjennskap til behovene, kan vi også iverksette de rette tiltakene, sier Torfinn Stub.

Flest kvinner har svart

Av de som har svart så langt, er det en liten overvekt av kvinner (55 prosent). Og det er de eldre mellom 60 og 70 år som har vært flinkest til å levere sin besvarelse.

Målet er at resultatene fra undersøkelsen skal være klar i slutten av denne måneden.